Видатний учений харківської епідеміологічної школи у боротьбі з глобальними інфекціями (до 90-річчя і.Д. Ладного)
PDF

Ключові слова

натуральна віспа
викоренення
вакцинація
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ)

Як цитувати

Чумаченко, Т., Поливянна, Ю., & Сємішев, В. (2020). Видатний учений харківської епідеміологічної школи у боротьбі з глобальними інфекціями (до 90-річчя і.Д. Ладного). Медицина сьогодні і завтра, 76(3–4), 123–131. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/388

Анотація

Дана стаття присвячена відомому українському епідеміологу, випускнику ХМІ (зараз ХНМУ), доктору медичних наук Івану Даниловичу Ладному. Подано його наукову біографію, а також внесок у боротьбу проти страшної хвороби, що забирала тисячі людських життів, – натуральної віспи. Підкреслюються високий професіоналізм, наукові досягнення Івана Даниловича та практична значущість його роботи. Надано короткий історичний і епідеміологічний огляд натуральної віспи і стратегію здійснення програми викоренення цієї хвороби.

PDF

Посилання

Немировська Н.Г. Гідний найвищих похвал / Н.Г. Немировська, Ж.М. Перцева // Медична газета. – 2011. – №11(300). – С. 6-7.

Гольд Э. Ю. М. Н. Соловьёв (1886—1980). / Э. Ю. Гольд, И. Д. Ладный — М.: Медицина, 1982. — 64 с. — (Выдающиеся деятели отечественной медицины и здравоохранения).

Перцева Ж.Н. Иван Данилович Ладный и его вклад в работу ВОЗ по борьбе с натуральной оспой / Ж.Н. Перцева // Медицинская профессура СССР : краткое содержание и материалы докладов научной конференции, 20 мая 2011 г. / РАМН. – М., 2011. – С. 217-219.

Ладный И.Д. Глобальная программа ликвидации натуральной оспы. Сообщение 1. Натуральная оспа в мире до принятия программы ее ликвидации Всемирной Асамблеей Здравоохранения // Журн. Микробиол. – 1977. – №5 – С. 98-105.

Smallpox and Its Eradication / Fenner F., Henderson D. A., Arita I., Jezek Z., Ladnyi I. D. – World Health Organization, Geneva, 1988. – 1460 p.

Ада Г. Вакцины, вакцинация и иммунный ответ: пер. с англ. / Г. Ада, А. Рамсей – М. : Медицина, 2002. – 344 с.

Подаваленко А.П. Імунопрофілактика в практиці сімейного лікаря: навчальний посібник [А.П. Подаваленко, Т.О.Чумаченко, В.І. Задорожна, І.С. Кратенко] – Харків: Фоліо, 2008. – 224 с.

Ладный И.Д. Ликвидация оспы и предупреждение ее возврата. М.: Медицина, 1985. – 222 с.

Как это было: программа глобальной ликвидации оспы в воспоминаниях ее участников / под ред. С. С. Маренниковой ; Гос. науч. центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". – Новосибирск : ЦЭРИС, 2011. – 276 с.

Ladnyi I.D. Studies of smallpox vaccination by bifurcated needles in Kenia. – WHO, 1968. – 10 p.

Ладный И.Д. Вакцинация против оспы бифуркационными иглами. – Пробл. Особо опасных инфекций, 1974. – Вып. 2 (36). – С. 116 – 120.

Ладный И.Д. Оценка эффективности вакцинопрофилактики оспы, проведенной в инкубационном периоде – Журн. Микробиол., 1973. – №4. – С. 131 – 135.

Ladnyi I.D. A human infection caused by monkeypox virus in Basankusu Territory, Democratic Republic of the Congo / I.D. Ladnyi, P. Ziegler, E. Kima // Bull World Health Organ, 1972. – Vol. 46(5). – P. 593–597.

Arita I. Monkeypox and poxviruses in West and Central Africa. / I. Arita, D.A. Henderson – WHO/SE/ 76-78, 1976 – 10 p.

Poxviruses isolated from clinically ill and asymptomatically infected monkeys and a chimpanzee / S. S. Marennikova, E̊ . M. Šeluhina, N. N. Mal'ceva, I. D. Ladnyj //Bull World Health Organ. 1972. – Vol. 46(5). – 613–620.

Перцева Ж.М. Ладный Иван Данилович (1927 – 1987) / Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи. Біобібліографічний довідник / За заг. ред. професора В.М. Лісового. – Харків : ХНМУ, 2010. – С.110-111.

Хендерсон Д. А. Ликвидация натуральной оспы: лидирующая роль и вклад России Хендерсон Д. А. // Проблемы особо опасных инфекций. 2013. – № 3. – С. 86–89.