Випускник Харківського університету професор-гігієніст Матвій Леонтійович Левонтін (1876–1945)
PDF (Русский)

Ключові слова

Харківський університет
гігієна праці
М.Л. Левонтін

Як цитувати

Васильєв, К. К., & Васильєв, Ю. К. (2020). Випускник Харківського університету професор-гігієніст Матвій Леонтійович Левонтін (1876–1945). Медицина сьогодні і завтра, 76(3–4), 116–122. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/387

Анотація

Уперше досліджено життя і діяльність санітарного лікаря, професора-гігієніста М.Л. Левонтіна. В 1904 році Матвій Леонтійович закінчив медичний факультет Харківського університету. З 1912 р. його діяльність проходила в Одесі. У 1926–1930 рр. завідував кафедрою гігієни праці в Одеському медичному інституті. Одночасно з цим у 1925–1930 рр. був директором Одеського філіалу Всеукраїнського інституту робочої медицини (м. Харків), який у 1928 р. було реорганізовано в Одеський обласний інститут патології та гігієни праці. З 1931 р. у Свердловську працює заступником директора з наукової частини Уральського інституту професійної патології та гігієни праці. Наукові роботи присвячені різним проблемам гігієни праці та професійної патології.

PDF (Русский)

Посилання

Миллер В. С. Роль Э.М. Кагана в развитии советской гигиены труда / В.С. Миллер // Гигиена труда и профессиональные заболевания. – 1967. – № 4. – С. 34–36.

Підгаєцький В. Я. Робота кафедри професійної гігієни Київського медичного інституту за 1923–1929 роки / В. Я. Підгаєцький // Українські медичні вісті. – 1929. – № 4–5. – С. 455–459.

Надворний М. М. Нотатки з історії гігієни / М. М. Надворний. – Одеса : Чорномор’я, 2005. – С. 108.

Личное дело М. Л. Левонтина // Архив Одесского национального медицинского университета. – Опись: 1920–1941 гг. - Д. 631. - ЛЛ. 1–44.

Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины. - Ф. 342. - Оп. 2. - Д. 2022. - ЛЛ. 3-9; там же. - Оп. 3. - Д. 446. - ЛЛ. 15–17, 73–78; Д. 447. - ЛЛ. 160–172; Д. 448. - ЛЛ. 17–20; Д. 1483. - ЛЛ. 9–22, 135–148, 237–239.

Левонтін М. Л. Діяльність Одеського крайового інституту патології та гігієни праці за 1928–29 рік / М. Л. Левонтін // Український медичний архів. – 1930. – Т. 5, зошит 2. – С. 178.

Одесская научная ассоциация врачей // Одесский медицинский журнал. – 1929. – № 8–10. – С. 607–627.

Михайлов В. А. Краткий обзор истории возникновения и развития Свердловского института гигиены труда и профессиональной патологии / В. А. Михайлов // Вопросы гигиены, физиологии труда, профессиональной патологии и промышленной токсикологии. – Свердловск, 1961. – Т. 6. – С. 622–634.

Оздоровление труда и быта. Труды и материалы Уральского областного института гигиены труда и профзаболеваний за 1932 г. – Свердловск, 1933. – С. 6–8, 9–20, 41–48, 66–71, 115–120.

Труды и материалы. Свердловский институт экспериментальной медицины. Сборник 2. – Свердловск, 1935. – С. 96–114, 115–126.

Труды и материалы. Свердловский институт экспериментальной медицины. Сборник 4. – Свердловск, 1940. – С. 127–136, 149–154.

Научная сессия Центрального и Свердловского институтов гигиены труда и профзаболеваний в Свердловске // Гигиена и санитария. – 1943. – № 11–12. – С. 47–49.