Структурно-функціональні особливості міокарда в осіб з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу
PDF

Ключові слова

індекс маси міокарда лівого шлуночка
геометрія серця
діастолічна серцева недостатність
артеріальна гіпертензія
цукровий діабет 2-го типу

Як цитувати

Чернацька , О. М. (2020). Структурно-функціональні особливості міокарда в осіб з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу. Медицина сьогодні і завтра, 76(3–4), 55–62. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/379

Анотація

Проаналізовано особливості серцевої недостатності, геометрії серця та вдосконалено діагностику гіпертрофії лівого шлуночка. Після обчислення iндексу маси міокарда лівого шлуночка як відношення маси міокарда лівого шлуночка до площі поверхні тіла констатовано, що у 9 (9,38 %) осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типу показник був підвищений при розрахунку як спiввiдношення маси міокарда лівого шлуночка до зросту в степені 2,7, але мав нормальні значення при обчисленнi як вiдношення маси міокарда лівого шлуночка до площі поверхні тіла. У пацієнтів із супутньою патологією концентричну гіпертрофію констатовано у 1,6 разу частіше, а ексцентричну – у 2,6 разу частіше порівняно з показниками хворих на артеріальну гіпертензію. В осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типу діастолічна дисфункції виражена більше, ніж у пацієнтів лише з артеріальною гіпертензією, що супроводжується збільшенням у вiдсотках хворих з ексцентричною та концентричною гiпертрофiями. Розрахунок iндексу маси міокарда лівого шлуночка як спiввiдношення маси міокарда лівого шлуночка до зросту в степені 2,7 сприяє уникненню гiподiагностики гiпертрофiї міокарда, обумовленої наявністю супутнього ожиріння чи надмірної маси тiла у пацiєнтiв з артерiальною гiпертензiєю та цукровим діабетом 2-го типу.

PDF

Посилання

Сіренко Ю. М. Досвід лікування Ноліпрелом пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу в Україні / Ю. М. Сіренко, О. Л. Рековець // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 4 (48). – С. 27–34.

Бідзіля П. П. Гендерні особливості змін лабораторних показників і структурних параметрів міокарда лівого шлуночка при хронічній серцевій недостатності на тлі цукрового діабету 2 типу та ожиріння / П. П. Бідзіля // Запорожский медицинский журнал. – 2015. − № 6 (93). – С. 19−23.

Біловол О. М. Коморбідність гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу – актуальна проблема сучасної медицини / О. М. Біловол, А. С Шалімова, М. М. Кочуєва // Український терапевтичний журнал. – 2014. – № 1. – С. 11−17.

Глікозилювання білків при цукровому діабеті: феномен утворення та патогенетичні наслідки / Т. М. Бойчук, О. К. Толстанов, М. І. Грицюк, А. І. Гоженко // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2013. – № 3 (33). – С. 52−59.

Радзішевська Я. К. Ехокардіографічні маркери порушення стану судин і серця у хворих на артеріальну гіпертензію та артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу / Я. К. Радзішевська // Международный медицинский журнал. – 2015. – № 1. – С. 26−31.

Королёва Е. В. Диастолическая дисфункция и ремоделирование левого желудочка у больных сахарным диабетом ІІ типа с коморбидным ожирением и артериальной гипертензией / Е. В. Королёва, А. Е. Кратнов, Е. В. Тимганова // Вестник современной клинической медицины. – 2014. – Т. 7, вып. 3. – С. 20−24.

Шалімова А. С. Роль генетичних, кардіогемодинамічних і метаболічних механізмів у розвитку коморбідної патології – гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук : спец. 14.01.02 «Внутрішні хвороби» / А. С. Шалімова. – Харків, 2016. – 407 с.

2013 ESH/ESC Guidelines for management Arterial Hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) // European Heart Journal. – 2013. – Vol. 34. – P. 2159−2219. – DOI:10.1093/eurheart/eht151.

Вплив консервативних та хірургічних методів лікування ожиріння на структурно-функціональні показники лівого шлуночка в пацієнтів з морбідним ожирінням та артеріальною гіпертензією / О. І. Мітченко, А. С. Лаврик, А. О. Шкрьоба, В. Ю. Романов // Український кардіологічний журнал. – 2014. – № 3. – С. 22−28.

Recommendations for Chamber Quantification: A Report from the American Society of Echocardiography’s Guidelines and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, Developed in Conjunction with the European Association of Echocardiography, a Branch of the European Society of Cardiology / R. M. Lang, M. Bierig, R. B. Devereux [et al.] // Journal of the American Society of Echocardiography. – 2005. – Vol. 18 (12). – P. 1440–1463.

Mosteller R. D. Simplified calculation of body-surface area / R. D. Mosteller // The New England Journal of Medicine. – 1987. – October, 22. – Vol. 317 (17). – P. 1098.

World Health Organization 2000. Obesity: preventing and managing the global epidemic. – Geneva, 2000. − 268 p.

Драпкина О. М. Фиброз миокарда у больных с сахарным диабетом / О. М. Драпкина, Б. Б. Гегенава // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2013. – № 9 (1). – С. 62−65.

Коваль С. Н. Особенности ремоделирования левого желудочка сердца у больных гипертонической болезнью, ассоциированной с сахарным диабетом 2-го типа / С. Н. Коваль, Т. Г. Старченко // Український терапевтичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 68−72.

Федорова А. П. Ремоделирование миокарда левого желудочка у женщин с ишемической болезнью сердца на фоне сахарного диабета 2 типа и гипотиреоза / А. П. Фёдорова, О. В. Серебрякова, О. А. Сизова // ЭНИ Забайкальский медицинский вестник. – 2014. – № 4. – С. 54−58.