Цитокіновий профіль сироватки крові і слізної рідини у хворих на офтальмогерпес
PDF (Русский)

Ключові слова

офтальмогерпес
інтерлейкіни
інтерферони

Як цитувати

Гайдаш, І. С., & Пантелєєв, П. Г. (2020). Цитокіновий профіль сироватки крові і слізної рідини у хворих на офтальмогерпес. Медицина сьогодні і завтра, 76(3–4), 25–29. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/374

Анотація

Вивчено вміст інтерлейкінів та інтерферонів у біологічних рідинах хворих на офтальмогерпес. Установлено, що в гострому періоді офтальмогерпесу має місце збільшення у слізній рідині і сироватці крові концентрацій інтерлейкінів 1β, 2, 4, 6, 8, 10, фактора некрозу пухлин-α, α- и γ-інтерферонів. Загальний рівень прозапальних цитокінів переважає над таким протизапальних цитокінів як у сироватці крові, так і у слізній рідині.

PDF (Русский)

Посилання

Взаимосвязь клинико-функциональных проявлений и патоморфологических изменений роговицы у больных герпетическим кератитом / Т. Б. Гайдамака, Г. И. Дрожжина, Н. И. Храменко, Н. Е. Думброва // Офтальмологический журнал. – 2010. – № 5. – С. 12–16.

Дрожжина Г. И. Содержание интерферонов в слёзной жидкости под влиянием индуктора интерферона у больных аденовирусным кератоконъюнктивитом // Г. И. Дрожжина, Т. Б. Гайдамака, Л. Н. Величко // Вопросы клинической офтальмологии. –2013. – № 5. – С. 5–8.

Роль внутриглазных цитокинов в патогенезе неоваскулярной патологии сетчатки / Н. В. Зайцева, И. В. Злобин, Е. Я. Шевела и др. // Філатовські читання: наук.-практич. конф. офтальмологів з міжнародною участю, присвячена 80-річчю тканинної терапії за методом акад. В.П. Філатова, м. Одеса, 23–24 травня 2013 р. : матеріали конф. – Одеса, 2013. – С. 127–128.

Левицкая Г. В. Уровень некоторых цитокинов в структурах и жидкостях глаза у больных регматогенной отслойкой сетчатки с послеоперационными осложнениями / Г. В. Левицкая // Вопросы клинической офтальмологии. – 2013. -– № 6. – С. 37–43.

Петруня А. М. Цитокиновый профіль слезы у больных диабетической ретинопатией / А. М. Петруня, А. В. Спектор // Офтальмологический журнал. – 2008. – № 2. – С. 15–17.

Шевчук Н. Е. Содержание цитокинов в субретинальной жидкости больных при регматогенной отслойке сетчатки / Н. Е. Шевчук, И. Б. Мальханов, О. И. Вавилова // Цитокины и воспаление. – 2006. – Т. 5. – № 2. – С. 57–59.

Наследов А. SPSS компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках / А. Наследов. – СПб. : Питер, 2005. – 416 с.