Особливості динаміки регресу елементів висипки у хворих на акне, що отримували різні види патогенетичної терапії
PDF

Ключові слова

акне
системні ретиноїди
антибіотики

Як цитувати

Бронова, І. М. (2020). Особливості динаміки регресу елементів висипки у хворих на акне, що отримували різні види патогенетичної терапії. Медицина сьогодні і завтра, 75(2), 83–88. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/368

Анотація

У статті висвітлено досвід лікування 61 пацієнта з акне середнього та тяжкого ступеня тяжкості. Порівняно динаміку регресу елементів дерматозу у процесі саногенезу й оцінено вплив різних видів патогенетичної терапії на терміни елімінації проявів акне. Встановлено, що монотерапія системними ретиноїдами досить ефективна і забезпечує регрес всіх елементів висипу, але при можливості застосування антибактеріальної терапії терміни регресу островоспалітельних елементів висипу скорочуються.

PDF

Посилання

Бочаров В. А. Роль мікробних асоціацій в розвитку інфекцій з ушкодженням шкіри / В. А. Бочаров, В. Є. Гладчук, В. В Бочарова // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 1. – С. 22–25.

Данилюк Н. В. Акне і результати застосування системних кретиноїдів / Н. В. Данилюк, Н. Г. Вірстюк // Журнал дерматології та косметології ім. М. О. Торсуєва. – 2013. – № 1–2. – С. 34–40.

Духанин А. С. Современные критерии рациональной фармакотерапии акне у женщин. Взгляд клинического фармаколога / А. С. Духанин // Клиническая дерматология и венерология. – 2012. – № 2. – С. 108–117.

Дэнби Ф. У. Акне / У. Ф. Дэнби ; [пер. с англ. под ред. В. И. Альбановой]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 456 с.

Захарова Г. І. Вивчення особливостей емоційно-вольової сфери у пацієнтів, які страждають на вугрову хворобу / Г. І. Захарова // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 94.

Клинический опыт лечения акне низкими дозами изотретиноина / С. А. Масюкова, В. В. Мордовцева, Н. Н. Кахишвили [и др.] // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2014. – № 2. – С. 127–134.

Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика / А. И. Кобзарь. – [2-е изд., испр.]. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 816 с.

Кутасевич Я. Ф. Акне: динамика изменений микробиоценоза в процессе саногенеза у пациентов, получающих системные ретиноиды / Я. Ф. Кутасевич, С. К. Джораева, И. М. Бронова // Дерматологія та венерологія. – 2016. – № 4. – С. 43–54.

Кутасевич Я. Ф. Опыт лечения тяжелых форм угревой болезни / Я. Ф. Кутасевич, И. А. Маштакова // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2011. – № 3. – С. 66–72.

Лечение акне низкими дозами изотретиноина / С. А. Масюкова, В. В. Мордовцева, Н.Н. Кахишвили [и др.] // Клиническая дерматология и венерология. – 2013. – № 6. – С. 7–12.

European recommendations on the use of oral antibiotics for acne / B. Dreґno, V. Bettoli, F. Ochsendorf [et al.] // Eur. J. Dermatol. – 2004. – Vol. 14. – P. 391–399.