Показник загального когнітивного дефіциту при післяопераційній когнітивній дисфункції
PDF

Ключові слова

когнітивна дисфункція
анестезія
неврологія
показник загального когнітивного дефіциту

Як цитувати

Дубівська, С. С. (2020). Показник загального когнітивного дефіциту при післяопераційній когнітивній дисфункції. Медицина сьогодні і завтра, 75(2), 54–57. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/364

Анотація

Розраховували показник загального когнітивного дефіциту як маркер діагностики післяопераційного когнітивного розладу у пацієнтів до і після операції з використанням загальної анестезії. Отримані результати підрахунку загального когнітивного дефіциту дають чітке уявлення щодо комплексного аналізу змін когнітивної функції в різні періоди до і після операції та у осіб різних вікових груп. Підрахунок показника загального когнітивного дефіциту є новітнім методом діагностики післяопераційної когнітивної дисфункції та діагностичним критерієм для подальшого формування тактики коригування наявного когнітивного дефіциту.

PDF

Посилання

Післяопераційна когнітивна дисфункція у жінок середнього віку: інцидентність та методи профілактики / І. І. Лісний, Л. О. Воробйов, К. Ю. Бєлка [та ін.] // Клінічна онкологія. – 2013. – № 2 (10). – C. 79–82.

Хижняк А. А. Зміни вищої мозкової діяльності під впливом загальної анестезії / А. А. Хижняк, С. С. Дубівська, Є. О. Баусов // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – № 2 (59). – С. 49–53.

Послеоперационные когнитивные расстройства как осложнение общей анестезии. Значение раннего восстановления нейропротекторными препаратами / Л. В. Усенко, А. А. Криштофор, И. С. Полинчук [и др.] // Медицина неотложных состояний. – 2015. – № 2 (65). – C. 24–31.

Роль комбинированной метаболической терапии в восстановительном периоде послеоперационной когнитивной дисфункции у геронтологических больных, перенесших неотложные абдоминальные операции / А. А. Хижняк, А. С. Соколов, С. С. Дубовская [и др.] // Медицина неотложных состояний. – 2016. – № 4 (75). – С. 84–88.

Дубівська С. С. Формування напрямків корекції післяопераційної когнітивної дисфункції / С. С. Дубівська // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – С. 146–150.

Патент на винахід № 113265. Україна, МПК (2016.01) А61К 31/7068. Спосіб нейропротекторної терапії післяопераційних когнітивних дисфункцій / Дубівська С. С., Хижняк А. А., Бітчук М. Д., Соколов А. С., Григоров Ю. Б., Григоренко Н. В., Лантухова Н. Д., Мєщаніна Д. Р., Пильова Т. В. ; заявник і патентовласник Харківський національний медичний університет. – № а 2016 01831 ; заявл. 26.02.16 ; опубл. 26.12.16, Бюл. № 24.

Дубівська С. С. Вибір нейропротекторної терапії когнітивної дисфункції в післяопераційному періоді / С. С. Дубівська // Експериментальна і клінічна медицина. – 2017. – № 1 (74). – С. 93–97.