Особливості патоморфозу вогнепальних поранень м'яких тканин при наявності сторонніх тіл
PDF (Русский)

Ключові слова

вогнепальне поранення
м'які тканини
стороннє тіло
гістологічне дослідження

Як цитувати

Якимова, Т. П., Негодуйко, В. В., & Михайлусов, Р. М. (2020). Особливості патоморфозу вогнепальних поранень м’яких тканин при наявності сторонніх тіл. Медицина сьогодні і завтра, 75(2), 11–17. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/356

Анотація

Проаналізовані дані гістологічних досліджень м'яких тканин поранених в області стороннього тіла після вогнепальних поранень у динаміці. Показані особливості регенерації м'яких тканин в ділянці стороннього тіла різної локалізації. Деталізовані гістологічні зміни, які відбуваються в капсулі стороннього тіла.

PDF (Русский)

Посилання

Dettmeyer R. B. Forensic medicine: fundamentals and perspectives / R. B. Dettmeyer, M. A. Verhoff, H. F. Schütz [2014th ed.]. – Springer, 2014. – 565 p.

Lorin de la Grandmaison G. Gunshot wounds: forensic pathology / L. de la Grandmaison G. // Ann. Pathol. – 2012. – Vol. 32 (1). – P. 33–39. – doi: 10.1016/j.annpat.2011.10.005. Epub. 2012, Jan. 17.

Вказівки з воєнно-польової хірургії / [за ред. Я. Л. Заруцького, А. А. Шудрака]. – К. : СПД Чалчинська Н.В., 2014. – 396 с.

Патологическая анатомия боевых поражений и их осложнений / [под. ред. С. А. Повзуна, Н. Д. Клочкова, М. В. Рогачева]. – Санкт-Петербург : ВМедА, 2002. – 179 с.

Замятин П. Н. Динамика изменений ультраструктурной организации миосимпластов в мягких тканях при наличии инородного металлического тела огнестрельного происхождения / П.Н. Замятин, В.В. Негодуйко, В.П. Невзоров // Експериментальна і клінічна медицина. – 2017. – № 1 (74). – С. 103–109.

Якімова Т. П. Патоморфоз м’яких тканин у ділянці стороннього тіла вогнепального походження в різні терміни / Т. П. Якімова, В. В. Негодуйко // Проблеми військової охорони здоров’я. – 2017. – Вип. 48. – С. 290–297.

Heninger M. .Concordance rate for the Identification of distant entrance gunshot wounds of the back by experienced forensic pathologists examining only images of autopsies / M. Heninger // J. forensic Sci. – 2016. – Vol. 61 (2). – P. 352–360. – doi: 10.1111/1556-4029.13011. Epub. 2016, Feb. 11.

Postmortem computed tomography (PMCT) and autopsy in deadly gunshot wounds a comparative study / S.M. Kirchhoff, E.F. Scaparra, J.Grimm [et al.] // Int. J. Legal. Med. – 2016. – Vol. 130 (3). – P. 819–826. – doi: 10.1007/s00414-–15-1225-z. Epub. 2015, Jul. 9.

Morphological characterisation of unstained and intact tissue micro-architecture by X-ray computed micro- and nano-tomography / L. A. Walton, R. S. Bradley, P. J. Withers [et al.] // Scientific Reports. – 2015. – № 5. – Article number: 10074 (2015).

Патент на корисну модель № 113708 (UA). Пристрій-концентратор для моделювання мінно-вибухових осколкових та вогнепальних пораненнь / Михайлусов Р. М., Негодуйко В. В., Перлін С. І., Шевцов С. О., Куча М. С., Каракуркчі Д. А., Приходько Ю. В. – Заявл. 29.07.16; опубл. 10.02.17, Бюл. № 3.

Судова медицина: підручник для ВНЗ [Герасименко О. І., Антонов А. Г., Герасименко К. О. та ін.]; за заг. ред. О. І. Герасименка. – К. : КНТ, 2016. – 630 с.