Оцінка бактеріальної забрудненості і способів деконтамінації базисів повних знімних пластинкових протезів при застосуванні адгезивного матеріалу
PDF

Ключові слова

мікробіота
повні знімні пластинкові протези
деконтамінація

Як цитувати

Янішен, І. В., & Мовчан, О. В. (2020). Оцінка бактеріальної забрудненості і способів деконтамінації базисів повних знімних пластинкових протезів при застосуванні адгезивного матеріалу. Медицина сьогодні і завтра, 81(4), 11–17. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/335

Анотація

Через потенційну небезпечність бактеріального забруднення акрилових базисів повних знімних пластинкових протезів, накопичення та можливий ріст на їхній поверхні мікробіоти при клінічному застосуванні адгезивних матеріалів актуальним є оцінювання бактеріальної забрудненості і способів деконтамінації базисів протезів. З’ясовано, що постійна мікробіота поверхонь акрилових базисів повних знімних пластинкових протезів має окремі особливості: наявність аеробних (7) і анаеробних (10) видів, а її якісний та кількісний склад на етапах ортопедичного лікування змінюється. Деконтамінація акрилових базисів повних знімних пластинкових протезів значно впливає на видовий склад мікробіоти та зменшує кількісні показники забрудненості.

PDF

Посилання

Діагностика дисбактеріозу ротової порожнини в осіб зі знімними конструкціями зубних протезів на основі показників мікробного числа та дефіциту мікробного числа / Т. М. Михайленко, М. М. Рожко, Р. В. Куцик, І. В. Дмитрук // Галицький лікарський вісник. – 2013. – Т. 20, № 1. – С. 61–65.

Дурягіна Л. Х. Показники швидкості слиновиділення, стан кислотно-лужної рівноваги і мікробіоценозу порожнини рота в динаміці лікування хворих зі стоматологічною патологією, поєднаною з депресивним станом / Л. Х. Дурягіна // Український стоматологічний альманах. – 2013. – № 6. – С. 21–26.

Михайленко Т. М. Мікробне число та дефіцит мікробного числа як інтегральні показники стану мікробіоценозу слизової оболонки протезного ложа та базисів протезів у осіб із різним рівнем гігієни знімних конструкцій / Т. М. Михайленко, Р. В. Куцик // Архів клінічної медицини : Науково-практичний журнал. – 2010. – № 2. – С. 38–42.

Результати біофізичних досліджень ротової рідини в різні терміни адаптації пацієнтів до знімних протезів, їх вплив на смакову чутливість / М. Я. Нідзельський, В. Ю. Давиденко, Г. М. Давиденко [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 17, Вип. 3 (59). – С. 231–235.

Томіліна Т. В. Кверцетин підвищує неспецифічний імунітет і знижує дисбіоз і запалення в пародонті щурів, які отримували антихелікобактерну терапію / Т. В. Томіліна // Вісник стоматології. – 2015. – № 1. – С. 24–27.

Біохімія зуба і слини : методичні вказівки для студентів стоматологічного факультету 2-го курсу / [укл. В. І. Жуков, Т. В. Горбач, С. А. Денисенко]. – Харків : ХНМУ, 2012. – 40 с.

Порівняльна оцінка протиконтамінаційної ефективності відбиткового матеріалу та розмірної точності конструкцій зубних протезів / В. П. Голік, І. В. Янішен, І. В. Філатов, М. І. Філатов // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 4, т. 4 (116). – С. 196–199.

Фік В. Б. Мікробіоценоз порожнини рота піддослідних тварин при тривалому впливі опіоїдного анальгетика / В. Б. Фік // Новини стоматології. – 2015. – № 1. – С. 54–58.

Лікування порушень мікробіоценозу порожнини рота в практиці сімейного лікаря / В. М. Ждан, М. Ю. Бабаніна, С. М. Бабаніна [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – № 1. – С. 168.

Мікробіоценоз порожнини рота у хворих на хронічний генералізований катаральний гінгівіт на тлі цукрового діабету І типу / Ю. В. Сотскова, І. Я. Марченко, О. П. Ступак, І. М. Ткаченко // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 1, т. 2. – С. 270–273.