Структурно-біохімічні маркери стану м’язової тканини в ранньому постмортальному періоді: вміст глікогену як критерій у системі судово-медичної діагностики давності настання смерті

Анотація

Розглянуто актуальне питання судово-медичної експертизи – визначення давності настання смерті. Наведено результати порівняльного вивчення, оцінювання закономірностей та діагностичної інформативності вмісту глікогену в гомогенатах м’язів міокарда, стравоходу, діафрагми та міжреберних м’язів у різних часових інтервалах раннього постмортального періоду. Розроблено оригінальну табличну номограму визначення давності настання смерті людини залежно від вмісту глікогену у м’язових тканинах різної локалізації і морфологічного типу.

PDF

Посилання

Мішалов В. Д. Визначення давності настання смерті у судово-медичній експертизі (методичні рекомендації, затв. МОЗ України) / В. Д. Мішалов, О. Х. Завальнюк, І. О. Юхимець. – К., 2012. – 36 с.

Судебно-медицинская оценка трупных изменений для определения времени и давности смерти : [практическое и учебно-методическое пособие] / Н. Н. Тагаев, В. В. Хижняк, Д. В. Костылев, Е. А. Моргун. – Харьков : СПДФЛ Бровин А. В., 2011. – 100 с.

Коновал Н. С. Мінливість критеріальності дослідження давності настання смерті у ранньому періодi / Н. С. Коновал // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2018. – Т. 3, № 5. – С. 231–236.

Donaldson A. Estimation of post-mortem interval using biochemical markers / A. Donaldson, L. Lamont // Australian Journal of Forensic Sciences. – 2013. – Vol. 46. – P. 1–19.

Swift B. The timing of death / B. Swift // Essentials of autopsy practice / G. N. Rutty. – London : Springer, 2006. – P. 189–214.

Decomposition chemistry of human remains: a new methodology for determining the postmortem interval / A. A. Vass, S. A. Barshick, G. Sega [et al.] // J Forensic Sci. – 2002. – Vol. 47, issue 3. – P. 542–553.

Coe J. I. Postmortem chemistry update. Emphasis on forensic application / J. I. Coe // Am. J. Forensic Med. Path. – 1993. – Vol. 14, issue 2. – P. 91–117.

Maeda H. Forensic biochemistry for functional investigation of death: concept and practical application / H. Maeda, T. Ishikawa, T. Michiue // Legal Med. – 2011. – Vol. 13, issue 2. – P. 55–67.

Comparison of morphological changes in white blood cells after death and in vitro storage of blood for the estimation of postmortem interval / H. Dokgöz, N. Arican, I. Elmas, S. K. Fincanci // Forensic Sci. Int. – 2001. – Vol. 124, issue 1. – P. 25–31.

Bardale R. Evaluation of morphological changes in blood cells of human cadaver for the estimation of postmortem interval / R. Bardale, P. G. Dixit // Medico-Legal Update. – 2007. – Vol. 7, issue 2. – P. 35–39.

Биохимические методы исследования в практике судебно-медицинской экспертизы / [Т. А. Дежинова, Е. В. Краевский, В. Л. Попов и др.]. – СПб., 2001. – 60 с.

Кинле А. Ф. Правила забора, хранения, доставки биоматериала для биохимического исследования и трактовки биохимических показателей в судебно-медицинской практике : методические рекомендации / А. Ф. Кинле. – М., 2002. – 35 с.

Пат. на корисну модель № 132401 Україна, МПК А61В 17/28 (2006.01), А61В 17/295 (2006.01). Пристрій для виділення фрагментів органів та тканин / Коновал Н. С., Ольховський В. О., Хижняк В. В., Моргун А. О.; заявник і патентовласник Харківський національний медичний університет. – Заявл. 18.09.18; опубл. 25.02.19, Бюл. № 4.

Molisch H. Zwei neue Zuckerreactionen / H. Molisch // Monatshefte für Chemie. Monatshefte Für Chemie Und Verwandte Teile Anderer Wissenschaften. – 1886. – Vol. 7, issue 1. – P. 198–209.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / [за заг. ред. В. М. Москаленка, Ю. В. Вороненка]. – Тернопіль, 2002. – С. 50–75.