Сучасні підходи до психосоціальної реабілітації чоловіків з алкогольною залежністю
PDF

Ключові слова

алкогольна залежність
психоосвіта
психосоціальна реабілітація
ремісія
копінг-стратегії
вживання алкоголю

Анотація

Проведено комплексне клініко-психопатологічне і психодіагностичне обстеження 150 пацієнтів чоловічої статі з синдромом залежності від алкоголю. Основну групу становили 105 пацієнтів, які брали участь у психоосвітній програмі, контрольну – 45 хворих, які отримували стандартну регламентовану терапію в лікарні. Розроблено й апробовано систему реабілітації хворих на алкогольну залежність з використанням психоосвіти. Основною стратегією даної системи є підвищення рівня спеціальних (наркологічних) знань хворих, зниження рівня стигматизованості, навчання навичкам співволодіння з хворобою, корекція змінених алкогольною залежністю соціальних позицій пацієнтів, напрацювання навичок вирішення життєвих проблем, корекція «алкогольних» патернів поведінки та протидія можливості рецидивування захворювання. У хворих з алкогольною залежністю основної групи на тлі проведення психоосвітньої програми в системі реабілітації відбувається позитивна динаміка психічного статусу й позитивна трансформація копінг-стратегій, що достовірно перевищує відповідні зміни в осіб контрольної групи.

PDF

Посилання

Волошин П. В. Основні напрямки наукових розробок в неврології, психіатрії та наркології в Україні / П. В. Волошин, Н. О. Марута // Український вісник психоневрології. – 2017. – Т. 25, вип. 1 (90). – С. 10–18.

Мінко О. І. Індивідуально-психологічні особливості осіб з алкогольною залежністю та їх співзалежних родичів, які впливають на формування терапевтичного альянсу / О. І. Мінко, Н. М. Лісна, Л. М. Маркозова // Український вісник психоневрології. – 2018. – Т. 26, № 3 (96). – С. 39–42.

Сосин И. К. О наркологической ситуации в Украине / И. К. Сосин, Ю. Ф. Чуев // Український вісник психоневрології. – 2010. – Т. 18, № 3 (64). – С. 174.

Децик О. З. Комплекс заходів профілактики алкоголізму на рівні первинної медичної допомоги / О. З. Децик, І. М. Карпінець // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 1 (11). – С. 76–79.

Марута Н. О. Інформаційно-психологічна війна як новий виклик сучасності: стан проблеми та напрямки її подолання / Н. О. Марута, М. В. Маркова // Український вісник психоневрології. – 2015. – Т. 23, вип. 3 (84). – С. 21–28.

Гапонов К. Д. Алкогольна залежність в умовах соціального стресу: епідеміологічні, клінічні і лікувальні аспекти / К. Д. Гапонов // Український вісник психоневрології. – 2016. – Т. 24, вип. 4 (89). – С. 54–60.

Гапонов К. Д. Алкогольна залежність і соціальний стрес: біохімічні, нейрофізіологічні і психосоціальні механізми взаємовпливу (огляд літератури) / К. Д. Гапонов // Український вісник психоневрології. – 2018. – Т. 26, вип. 1 (94). – С. 120–121.

Слободянюк П. М. Засади та наукове обґрунтування принципів і підходів щодо формування системи інтегративної психотерапії алкогольної залежності / П. М. Слободянюк // Український вісник психоневрології. – 2011. – Т. 19, вип. 2 (67). – С. 92–96.

Наркологія : національний підручник з грифом МОН та МОЗ / [Сосін І. К., Чуєв Ю. Ф., Артемчук А. П. та ін.] ; за ред. І. К. Сосіна, Ю. Ф. Чуєва. – Харків : Колегіум, 2014. – 1428 с.

Peculiarities of comorbid addictions in neurotic disorders / N. Maruta, S. Kolyadko, M. Denysenko [et al.] // European Psychiatry : The Journal of the European Psychiatric Association. Abstract of the 24th European Congress of Psychiatry. – 2016. – Vol. 33. – P. 470.

Напрєєнко О. К. Депресивні розлади при вживанні алкоголю зі шкідливими наслідками та при алкогольній залежності / О. К. Напрєєнко, Н. Ю. Напрєєнко // Український вісник психоневрології. – 2017. – Т. 25, вип. 2 (91). – С. 62–64.