Прогностична модель ризику уражень пародонта в пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця
PDF

Ключові слова

пародонт
соматична патологія
хронічне обструктивне захворювання легень

Анотація

У статті подано предиктори розвитку уражень пародонта в пацієнтів при хронічному обструктивному захворюванні легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця. Доведено, що найбільшу значущість мають шість факторів, які ввійшли до математичної прогностичної моделі індивідуального ризику. Запропонована модель ризику має високу доказову значущість, що дає змогу розробляти персоніфіковані профілактичні заходи з метою запобігання розвитку патології пародонта.

PDF

Посилання

Бойченко О. М. Структура та захворюваність хвороб пародонта у пацієнтів із ішемічною хворобою серця / О. М. Бойченко, Н. В. Гасюк, О. В. Палій // Свiт медицини та бiологiї. – 2013. – № 9 (1). – С. 21–22.

Association of relationship between periodontal disease and cardiovascular disease / N. Johar, S. V. Dhodapkar, R. Kumar [et al.] // Mymensingh. Med. J. – 2017. – № 26 (2). – P. 439–447.

Ghali R. F. The potential link between periodontitis and systemic diseases – an overview / R. F. Ghali // Journal of Advanced Medical Research. – 2011. – Vol. 1. – P. 24–35.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. – Update 2016. – Retrieved from :

www.goldcopd.com.

Rachelefsky G. S. Impact of inhaled corticosteroid-induced oropharyngeal adverse events: results from meta-analysis / G. S. Rachelefsky, Y. Liao, R. Faruqi // Ann. Allergy Asthma Immunol. – 2007. – № 98. – P. 225–238.

Predischarge screening for chronic obstructive pulmonary disease in patients with acute coronary syndrome and smoking history / G. Campo, R. Pavasini, C. Barbetta [et al.] // Int. J. of Cardiol. – 2016. – № 222. – P. 806–812.

Толох О. С. Хронічне обструктивне захворювання легень: нові вирішення старих проблем / О. С. Толох // Український пуль-монологічний журнал. – 2017. – № 3. – С. 51–56.

Chronic obstructive pulmonary disease and ischemic heart disease comorbidity: overview of mechanisms and clinical management / G. Campo, R. Pavasini, M. Malagù [et al.] // Cardiovasc. Drugs Ther. – 2015. – Vol. 29, № 2. – Р. 147–157. – DOI: 10.1007/s10557-014-6569.