Вплив ксенобіотиків на структурну організацію тимуса
PDF (Русский)

Ключові слова

тимус
гістологія
ксенобіотики
поліефіри

Анотація

Ксенобіотики справляють імуносупресивну дію, морфогенез якої залишається маловивченим. Розуміння того, як забруднення навколишнього середовища впливає на імунну реакцію, не тільки допомагає в ефективному регулюванні забруднювачів і поліпшенні здоров’я населення, а й приводить до переосмислення основних функцій імунної системи. У зв’язку з цим виявляли особливості структурної організації тимуса під впливом тригліцидилового ефіру поліоксипропілентріолу (ТЕППТ) і поліпропіленгліколю (ПГ). У підгострому експерименті вивчали зміни структури тимуса зрілих щурів-самців після введення 1/10 і 1/100 LD50 ТЕППТ і ПГ на 7-му, 15-ту, 30-ту і 45-ту доби. Гістологічні мікропрепарати вивчали із застосуванням морфометричних і статистичних методів досліджень. Виявлено зміни морфологічних даних у порівнянні з такими у контрольних тварин, які вказують на реактивність тимуса у відповідь на індукований ксенобіотик. Отримані і проаналізовані дані свідчать про морфологічні зміни тимуса, зокрема про зміни співвідношення відносних об’ємів коркової, мозкової речовини та строми. Тимус чутливий до впливу ксенобіотиків, у даному випадку лапроксидів, що позначається на його структурній організації.

PDF (Русский)

Посилання

Szczepanska N. Recent advances in assessing xenobiotics migrating from packaging material – A review / N. Szczepanska, B. Kudlak, J. Namiesnik // Anal. Chim. Acta. – 2018. – Vol. 1023. – P. 1–21.

De Jong W. H. Screening of xenobiotics for direct immunotoxicity in an animal study / W. H. De Jong, H. Van Loveren // Methods. – 2007. – Vol. 41 (1). – P. 3–8.

Kreitinger J. M. Environmental immunology: lessons learned from exposure to a select panel of immunotoxicants / J. M. Kreitinger, C. A. Beamer, D. M. Shepherd // J. Immunol. – 2016. – Vol. 196 (8). – P. 3217–3225.

Constitutively active aryl hydrocarbon receptor expressed specifically in T-lineage cells causes thymus involution and suppresses the immunization-induced increase in splenocytes / K. Nohara, X. Pan, S. Tsukumo [et al.] // J. Immunol. – 2005. – Vol. 174 (5). – P. 2770–2777.

National toxicology program nonneoplastic lesion atlas: a guide for standardizing terminology in toxicologic pathology for rodents [Internet] // Research Triangle Park, NC : National Toxicology Program, 2014 [cited 2017 Jun. 21]. – Available from : https://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm.

Microscopic features of the spleen under the influence of laproxides / O. Avilova, D. Marakushin, O. Nakonechna, V. Gargin // Georgian Med. News. – 2018. – № 2 (275). – P. 163–167.

Avwioro G. Histochemical uses of haematoxylin – a review / G. Avwioro // JPCS. – 2011. – Vol. 1. – P. 24–34.

Myers J. L. Research design and statistical analysis / J. L. Myers, A. D. Well. – [2nd ed.]. – Lawrence Erlbaum, 2003. – 508 p.

Multiscale distribution and bioaccumulation analysis of clofazimine reveals a massive immune system-mediated xenobiotic sequestration response / J. Baik, K. A. Stringer, G. Mane, G. R. Rosania // Antimicrob. Agents Chemother. – 2013. – Vol. 57 (3). – P. 1218–1230.

Sutjarit S. Fusarenon-X-induced apoptosis in the liver, kidney, and spleen of mice / S. Sutjarit, A. Poapolathep // J. Toxicol. Pathol. – 2016. – Vol. 29 (3). – P. 207–211.

Sewald K. Assessment of immunotoxicity using precision-cut tissue slices / K. Sewald, A. Braun // Xenobiotica. – 2013. – Vol. 43 (1). – P. 84–97.

Cell-autonomous defects in thymic epithelial cells disrupt endothelial-perivascular cell interactions in the mouse thymus / J. L. Bryson, A. V. Griffith, B. Hughes [et al.] // PLoS One. – 2013. – Vol. 8 (6). – e65196.