Особливості післяопераційного перебігу у хворих з флегмонами шиї в залежності від здатності мікроорганізмів формувати біоплівки
PDF

Ключові слова

флегмони
бактеріальні біоплівки
стійкість до антибіотиків

Як цитувати

В’юн, І., & Королевська, А. (2023). Особливості післяопераційного перебігу у хворих з флегмонами шиї в залежності від здатності мікроорганізмів формувати біоплівки. Медицина сьогодні і завтра, 92(4), 55-61. https://doi.org/10.35339/msz.2023.92.4.vko

Анотація

Флегмони шиї характеризуються швидким поширенням запалення, вираженою інтоксикацією, частим розвитком гнійного медіастиніту. Неефективність лікування частково пояснюється утворенням біоплівок збудниками флегмон шиї. Метою дослідження було визначити здатність збудників флегмон шиї формувати біоплівки, та оцінити їх вплив на запальну відповідь. Проаналізовано результати лікування 38 пацієнтів з глибокими флегмонами шиї. Виділено 64 штами збудників. Найбільша здатність формувати біоплівки in vitro серед збудників відзначено у Staphylococcus аureus та Klebsiella pneumoniae. Виявлено пряму кореляційну залежність між здатністю мікроорганізмів утворювати біоплівки та тривалістю захворювання Кореляційний зв'язок здатності збудників утворювати біоплівку з термінами появи грануляцій у ранах був слабким. Клінічні штами Staphylococcus аureus, Candida albicans та Klebsiella Pneumoniae достовірно мали більш виражену здатність формувати біоплівки коків, що підвищує ймовірність їх колонізації дренажів. Виявлено зв'язок здатності бактерій формувати біоплівки з резистентністю до антибіотиків. Встановлено кореляційну залежність між здатністю мікроорганізмів утворювати біоплівки та тривалістю захворювання, що можна розглядати як мар­кер прогнозу перебігу хвороби. Бактерії в біоплівці більш стійкі до дії антибіотиків. Тому одним з напрямків лікування має бути пригнічення здатності утворювати біоплівки та руйнування вже наявних.

Ключові слова: флегмони, бактеріальні біоплівки, стійкість до антибіотиків.

https://doi.org/10.35339/msz.2023.92.4.vko
PDF

Посилання

Shevchuk IM, Snizhko SS. Surgical treatment of patients with descending purulent mediastinitis. [Medical perspectives]. 2021;26(4):118-23. DOI: 10.26641/2307-0404.2021.4.248192. [In Ukrainian].

Lewis K. Multidrug tolerance of biofilms and persister cells. Current Topics in Microbiology and Immunology. 2008;322:107-31. DOI: 10.1007/978-3-540-75418-3_6. PMID: 18453274.

Russell AD. Biocide use and antibiotic resistance: The relevance of laboratory findings to clinical and environmental situations. The Lancet Infectious Diseases. 2003;3(12):794-803. DOI: 10.1016/s1473-3099(03)00833-8. Erratum in: Lancet Infectious Diseases. 2004;4(1):61. PMID: 14652205.

Dykyi IL. Microbiology: a textbook for students. 2nd ed. Kharkiv: Publishing House NfaU; 2006. 432 p. Available at: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9097 [in Ukrainian].

Palmer RJJr, Stoodley P. Biofilms 2007: Broadened Horizons and New Emphases. Journal of Bacteriology 2007;189(22):7948-60. DOI: 10.1128/JB.00787-07. PMID: 17766421.

Petrenko OV, Dranko MM, Holubnycha VM, Hrytsai LV. Formation of microbial biofilms in traumatic damage to the auxiliary apparatus of the eye. Ophthalmological journal. 2019;6(491):39-43. Available at: https://www.ozhurnal.com/sites/default/files/2019-6-ru7.pdf [in Ukrainian].

Bjarnsholt T, Kirketerp-Moller K, Kristiansen S, Phipps R, Nielsen AK, Jensen PO, et al. Silver against Pseudomonas aeruginosa biofilms. APMIS. 2007;115(8):921-8. DOI: 10.1111/j.1600-0463.2007.apm_646.x. PMID: 17696948.

Costerton JW, Lewandowski Z, Caldwell DE, Korber DR, Lappin-Scott HM. Microbial biofilms. Annual Review of Microbiology. 1995;49:711-45. DOI: 10.1146/annurev.mi.49.100195.003431. PMID: 8561477.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.