Аналіз предикторів розвитку хронічної серцевої недостатності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця після коронарного шунтування на працюючому серці
PDF

Ключові слова

ішемічна хвороба серця
фракція викиду лівого шлуночка
кінцевий діастолічний об’єм

Як цитувати

Сас, С. (2023). Аналіз предикторів розвитку хронічної серцевої недостатності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця після коронарного шунтування на працюючому серці. Медицина сьогодні і завтра, 92(3). https://doi.org/10.35339/msz.2023.92.3.sss

Анотація

In press

У статті аналізується поширеність ішемічної хвороби серця та її хірургічне лікування шляхом проведення коронарного шунтування на працюючому серці. Метою дослідження було вивчення показників ехокардіографії у пацієнтів з ішемічної хворобою сер­ця після коронарного шунтування off-pump в залежності від кількості шунтів та їх поход­ження. В дослідження увійшли Обстежено 521 пацієнт (416 чоловіків та 105 жінок). Їх середній вік становив (64,2±3,4) роки. Всім учасникам дослідження проведено коронарне шунтування на працюючому серці. В статті проаналізовано одно-, дво- та багатосудинні ураженні коронарних артерій, приділена увага походженню шунтів, які були використанні під час забезпечення коронарного шунтування на працюючому серці. Приділена увага показникам ехокардіографії, які є показниками серцевої недостатності (фракції викиду лівого шлуночка та кінцевому діастолічному об’єму). Встановлено, що операція коронарного шунтування на працюючому серці  дозволяє нівелювати структурні особливості (кінцевий діастолічний об’єм, фракцію викиду лівого шлуночка) та немає обмежень по кількості накладених дистальних анастомозів. Проведення коронарного шунтування на працюючому серці можливе при важких клінічних станах пацієнта, наявності супутньої патології і виконується лише за умови великого операційного досвіду оперуючого хірурга та його асистентів.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, фракція викиду лівого шлуночка, кінцевий діастолічний об’єм.

https://doi.org/10.35339/msz.2023.92.3.sss
PDF

Посилання

Khan MA, Hashim MJ, Mustafa H, Baniyas MY, Al Suwaidi SKBM, Al Katheeri R, et al. Global Epidemiology of IschemicHeart Disease: Results from the Global Burden of Disease Study. Cureus. 2020;12(7):e9349. DOI: 10.7759/cureus.9349. PMID: 32742886.

Neumann FJ, Sousa-Uva M, Ahlsson A, Alfonso F, BanningAP, Benedetto U, et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines onmyocardial revascularization. Eur Heart J. 2019;40(2):87-165. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy394. PMID: 30165437.

European Health for All database (HFA-DB). WHO [Internet]. Available at: https://gateway.euro.who.int/en/datasets/european-health-for-all-database [accessed 01 Jul 2023].

Ivanov VP, Mezhievska IA, Maslovskyi VYu. Characteristics of anatomic injury of coronary arteries in patients with acute myocardial infarction without ST elevation depending on plasma level of gene 2 growth stimulating factor and risk of adverse even. Acta Medica Leopoliensia. 2020;26(1):20-5. DOI: 10.25040/aml2020.01.020. [In Ukrainian].

Terenda NO. Trends and forecast estimations general and primary morbidity ischemic heart disease [in] Ukraine. Bulletin of social hygiene and health protection organization of Ukraine. 2016;3(69):31-5. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSG_2016_3_8 [in Ukrainian].

Rudenko SA, Andrushchenko TA, Gogayeva OK, Kashchenko YuV. Bioethical aspects in modern cardiacsurgery of ischemic heart disease. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery. 2021;4(45);99-103. DOI: 10.30702/ujcvs/21.4512/RA062-99103. PMID: 22642634. [In Ukrainian].

Ursulenko VI. Surgical treatment of ischemic heart disease at М.M. Amosov National Institute of cardiovascular surgery: history of formation and development (1971–2000). K.: Agate-Print. 2016. 53 p. [In Ukrainian].

Filatova OL, Lyashenko AV, Tkach NA., Lipkan NG, Voronkov LG. 18-month survival and its predictors in patients with chronic heart failure and reduced left ventricular ejection fraction depending on sex. Ukrainian Medical Journal. 2017;6(122):1-4. Available at: https://is.gd/7S7yki [in Ukrainian].

Guide to cardiology. Ed. Kovalenko VM. K.: MORION, 2009. 1368 p. Available at: https://is.gd/CNthw6 [in Ukrainian].

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.