Харчові звички осіб молодого віку, пов’язані з ожирінням та надлишковою вагою
PDF

Ключові слова

раціональне харчування
режим харчування
фактори ризику
опитування

Як цитувати

Огнєв, В., Нестеренко , В., Григоров , М., Григоров , С., & Григорова , А. (2023). Харчові звички осіб молодого віку, пов’язані з ожирінням та надлишковою вагою. Медицина сьогодні і завтра, 92(1). https://doi.org/10.35339/msz.2023.92.1.ong

Анотація

In press

Дослідження присвячене вивченню факторів ризику надлишкової ваги та ожиріння серед осіб молодого віку. Його метою є виявленні харчових звичок осіб молодого віку, які сприяють збільшенню маси тіла, а також розроблення заходів з покращення якості життя осіб молодого віку з надлишкової вагою та ожирінням. Завдання дослідження також були виявлення та ідентифікація факторів ризику ожиріння та надлишкової ваги серед осіб молодого віку та визначення їх значущість. В роботі були використані соціологічний та математико-статистичний методи. Для дослідження була розроблена анкета щодо харчових звичок осіб молодого віку. В результаті дослідження встановлено, що хоча 62,5 % володіють інформацією про раціональне (здорове) харчування та калорійний склад продуктів, більшість опитаних (68,5 %) не дотримується певного режиму харчування (лише 17,5 % дотримуються суворого режиму). 41,5 % осіб молодого віку часто не снідають, а 37,5 % споживають їжу безпосередньо перед сном. У 40,0 % родин опитаних основою вибору харчових продуктів є смакові властивості продуктів, приблизно у чверті родин (22,5 %) – вартість, і лише 37,5 % родин обирають харчові продукти за ознакою користі для здоров’я. Більшість респондентів (62,5 %) підтвердили факт володіння інфор­мацією про раціональне (здорове) харчування та калорійний склад продуктів. В результаті дослідження ми дійшли висновку, що медичні працівники та заклади медичної освіти мають активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань пропаганди здорового харчування та профілактики надлишкової ваги та ожиріння.

Ключові слова: раціональне харчування, режим харчування, фактори ризику, опитування.

https://doi.org/10.35339/msz.2023.92.1.ong
PDF

Посилання

Levadska N. Obesity: a problem or a disease? Diabetes. Adiposity. Metabolic syndrome. 2015;(1):8-14.

Obesity and overweight: Key facts. World Health Organization, 9 Jun 2021 [Internet]. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/

Moskalenko VF, Hulchii OP, Hruzieva TS, Lekhan VM, Pershahen Y, Khernandes R, et al. Public health: a textbook for students of higher medical institutions, ed. 3. Ed. Moskalenko VF. Vinnytsia: New Book; 2013. 560 p.

van der Baan-Slootweg O, Benninga MA, Beelen A, van der Palen J, Tamminga-Smeulders C, Tijssen JG, van Aalderen WM. Inpatient treatment of children and adolescents with severe obesity in the Netherlands: a randomized clinical trial. JAMA Pediatr. 2014;168(9):807-14. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2014.521. PMID: 25022831.

Sokol KM, Podrihalo LV, Podrihalo OO. Algorithm for the study of eating behavior of the children's population. Materials of the IV scientific and practical conference with international participation on the occasion of the 90th anniversary of the birth of N.O. Galicheva (1931–2017), an outstanding social hygienist, head of the department of social medicine, organization and economics of health care at the Kharkiv State Medical University. Kharkiv, 27 Oct 2021. Kharkiv: KhNMU; 2021. P. 59-61.

Timofiichuk I, Semenenko S, Savchuk T, Piddubna A, Boreiko L, Semenenko V. Analysis of food rations of medical students based on rational nutrition principles. Unified health and nutrition problems of Ukraine. 2019;(1):54-8. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkh_2019_1_10 [in Ukrainian].

Brych VV, Dub MM. Modern features of the diet of student youth. Ukraine. The health of the nation. 2018;4(1):142-3. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2018_4%281%29__24 [in Ukrainian].

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.