(1)
Ісаков, Р. Структура соціальної підтримки жінок із депресивними розладами і макро-, мезо- та мікросоціальною дезадаптацією різної вираженості . МСЗ 2020, 86, 33-38.